top of page

Blog

Novetats
Publicacions recents
Arxiu
Tags
No hay tags aún.
Segueix-nos
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square

Idees i tendències

Enlloc s'està millor com a casa, per això és essencial cuidar els elements que la configuren fins a l'últim detall. Dediquem aquest espai a la proposició d'idees, consells i informació de les últimes tendències, per fer de la teva llar un espai excepcional.  

Em COMPRO una casa. En què m'he de fixar per comprovar la qualitat?

Ha arribat el moment de fer el pas. Decideixes adquirir un habitatge i és possible que aquesta sigui la inversió més important de la teva vida, però no saps com comprovar que aquest immoble és realment fiable pel que fa a la qualitat. El vistós “vestit” de la casa, la ubicació i els acabats luxosos porten a pensar que l’immoble en qüestió és clarament una magnífica inversió, però, és possible, que la qualitat d’execució de l’obra indiqui tot el contrari.

El que un està disposat a pagar per un habitatge, hauria d’estar directament relacionat a la qualitat dels aspectes que determinen el correcte funcionament de l’edifici, així com els elements estructurals, la correcta col·locació d’aïllaments, les impermeabilitzacions, etc. Uns acabats que no tinguin la qualitat esperada poden ser substituïts per uns d’altres amb una certa inversió, però existeixen molts altres aspectes a tenir en compte, que en el cas que no compleixin amb uns estàndards de qualitat, resulten impossibles de substituir, o queden associats a una costosa inversió.

Aquests elements tan determinants per al bon funcionament de la casa, es troben ocults precisament pels acabats, i per això, a un usuari final li pot resultar molt complicat comprovar la qualitat. Tanmateix, avui aportem unes recomanacions per poder-te defensar davant la compra:

  • Demanar informació més enllà de les parets: no només de la marca de les peces de gres porcelànic, o de les rajoles col·locades; nosaltres ens referim als gruixos d’aïllaments, del tipus de impermeabilització col·locat, dels ponts tèrmics, dels tipus de vidre, etc.

  • Comparar aquestes dades amb altres immobles i poder decidir amb criteri, més enllà de la ubicació i els acabats.

  • Sol·licitar les solucions tècniques adoptades: en la majoria de casos, el promotor en qüestió, només aporta una memòria de qualitats i acabats, però no inclou els aspectes ocults de l’edifici, per la qual cosa seria bo sol·licitar-les.

  • Sol·licitar els certificats de qualitat dels materials: tot constructor ha de tenir uns certificats de qualitat dels materials col·locats (formigó, ferro, teules, pladur...), conforme reuneixen els requisits de resistència, torció adequades, etc. en funció de l'edificació.

  • Comprovar el 50% restant: malgrat tot, en el cas que aconseguim tota aquesta informació, i tinguem l’oportunitat de valorar-la juntament amb un tècnic especialitzat, aquesta part només suposaria el 50% de la qualitat real de l'obra, ja que faltaria que la col·locació i l’execució estiguessin a l’altura. Una bona estratègia per a solucionar-ho, seria aconseguir captures d’imatge de l’evolució de l’execució de l’edifici. Tot i que és difícil tenir accés a aquest tipus d’informació, en els temps que corren, el que és més complicat és vendre i el promotor facilitaria aquestes dades per aportar confiança en la venda.

Posar especial atenció en:​

Aïllaments: gruixos, material utilitzat i el més important: la col·locació, ja que en certes ocasions no s'ancla al suport i acaba per cedir.

Ponts tèrmics: s'han d'haver cuidat en cares exteriors i frontals de forjat.

Impermeabilització de cobertes: són diversos els casos en que un usuari acudeix a nosatres per solucionar un problema relacionat amb la impermeabilització, perquè des d'un inici el constructor no ha tingut cura del material. S'han d'haver col·locat peces especials i la seva correcta col·locació és imprescindible per evitar problemes d'aquest tipus.

Sistema de cobertes i façanes: no recomanem cobertes tradicionals ja que fàcilment ens trobarem davant d'un problema d'entrada d'aigua. Actualment, es col·loquen cobertes invertides o ventilades, tot i que existeixen diverses vessants igualment vàlides. Aquestes aportaran una major qualitat i millorarant el comportament de l'edifici per resistir la temperatura exterior.

Tancaments: en les finestres de vidre amb marc d'alumini, el vidre doble és un aïllant molt eficient, però l'alumini és un excel·lent conductor tèrmic i transmet la calor o el fred. Per evitar-ho, és important que hi hagi trencament tèrmic, que consisteix en evitar que la cara interior i exterior tinguin contacte entre sí.

Aïllament acústic: cal assegurar que han cuidat la col·locació de làmines en els terres i la separació entre habitatges.

Formigó: és important valorar si s'ha utilitzat formigoneres lleugeres o d'alta resistència, si s'ha col·locat autocompactant.

Sense cap mena de dubte, la qualitat de l'execució estructural i del material utilitzat repercutirà directament en la qualitat de l'habitatge. Una bona execució evitarà possibles problemes molt costosos en un futur.

#qualitat #acabats #aïllaments #tancaments #formigó #cobertes #impermeabilització #immoble #habitatge

bottom of page